Тарифтер

Cақтандыру коды

Сақтандыру класы

Минималды тариф

Базалық сақтандыру тарифі

Максималды жылдамдық

Түзету коэффициенттері

Ерікті жеке сақтандыру

203

Сәтсіз оқиғадан ерікті сақтандыру

0,0128%

0,3726%

11,78%

0,0344-тен 31,6157-ге дейін

204

Сырқаттану жағдайын ерікті сақтандыру (ДМС)

0,00025%

4,7488%

26,3905%

0,0001-тен 5,5573-ге дейін

Туристтердің медициналық сақтандырылуы (МСТ)

Күніне 0,000082%

Күніне 0,0164%

Күніне 0,0658%

0,02-тен 16,0136-ге дейін

Мүлікті ерікті сақтандыру

301

Автомобиль көлігін сақтандыру

0,0653%

2,5052%

18,0037%

0,0261-тен 7,1865-ге дейін

302

Теміржол көлігін сақтандыру

0,006%

0,2196%

5,2707%

0,0273-тен 24,0014 -ге дейін

303

Әуе көлігін сақтандыру

0,2026%

0,7235%

13,0224%

0,2800-тен 17,9992-ге дейін

304

Су көлігін сақтандыру

0,0615%

0,2791%

9,3896%

0,2204-тен 33,6424-ге дейін

305

Жүктерді сақтандыру

0,0135%

0,2119%

10,9878%

0,0658-тен 53,5729-ге дейін

306

3.1-3.5-тармақтарды қоспағанда, мүлікті сақтандыру

0,0011%

0,1732%

10,27%

0,0064-тен 59,2956-ге дейін

307

Автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

0,02445%

0,2898%

23,1373%

0,0844-тен 79,8389-ге дейін

308

Әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

0,002%

0,0302%

8,4413%

0,0662-тен 279,5132-ге дейін

309

Су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

0,002%

0,7183%

9,6811%

0,0028-тен 13,4778-ге дейін

310

3.7-3.9-тармақтарда көрсетілгендерді қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

0,0057%

0,1619%

11,6565%

0,0352-тен 71,9981-ге дейін

311

Заемдарды сақтандыру

0,0105%

0,0648%

6,6377%

0,1620-тен 102,4336-ге дейін

312

Ипотекалық сақтандыру

-

-

-

-

313

Кепілді және кепілгерлікті сақтандыру

0,8671%

12,6062%

44,2478%

0,0688-тен 3,51-ге дейін

314

Өзге қаржылық залалдардан сақтандыру

0,0105%

0,0498%

7,6556%

0,2108-тен 153,7269-ге дейін

316

Титулдық сақтандыру

0,0526%

0,1005%

8,6837%

0,5234-тен 86,4050-ге дейін

317

Құқықтық шығындарды сақтандыру

Әр мәміле бойынша актуарлық қорытынды