Тарифтер

Сақтандыру класстары бойынша минималды-максималды сақтандыру тарифтері

 «Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы» АҚ

Класс коды

Сақтандыру классы

Минималды тариф

Базалық сақтандыру тарифі

Максимады тариф

Түзету коэффициенттері

Ерікті жеке сақтандыру

203

Жазатайы оқиғалардан сақтандыру

0,0128%

0,3726%

11,78%

0,0344 - 31,6157 дейін

204

Ауруға байланысты сақтандыру (ДМС)

0,00025%

4,7488%

26,3905%

0,0001 - 5,5573 дейін

Ауруға байланысты сақтандыру (МСТ)

0,000082% күніне

0,004109% күніне

0,0658% күніне

0,02 - 16,0136 дейін

Ерікті мүліктік сақтандыру

301

автокөлікті сақтандыру

0,0653%

2,5052%

18,0037%

0,0261 -7,1865 дейін

302

теміржол көлігін сақтандыру

0,006%

0,2196%

5,2707%

0,0273 - 24,0014 дейін

303

Әуе көлігін сақтандыру

0,2026%

0,7235%

13,0224%

0,2800 -17,9992 дейін

304

Су көлігін сақтандыру

0,0615%

0,2791%

9,3896%

0,2204 - 33,6424 дейін

305

ғарыш объекттерін сақтандыру

0,3057%

3,0566%

30,566%

0,1 - 10 дейін

306

Жүк сақтандыру

0,0135%

0,2051%

10,9878%

0,0658 - 53,5729 дейін

307

Мүлік сақтандыру,  3.1-3.5 тармақтарын қоспағанда

0,0011%

0,1732%

10,27%

0,0064 - 59,2956 дейін

308

Көлік құралы иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

0,02445%

0,2898%

23,1373%

0,0844 -о 79,8389 дейін

309

Әуе көлігі иелерінінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

0,002%

0,0302%

8,4413%

0,0662 - 279,5132 дейін

310

Су көлігі иелерінінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

0,002%

0,7183%

9,6811%

0,0028 - 13,4778 дейін

311

Ғарыш объекттері иелерінінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

0,0408%

0,408%

4,08%

0,1 - 10 дейін

312

Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру

0,022%

0,220%

2,200%

0,1 -10 дейін

313

Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру, 3.8-3.12 тармақтарында көрсетілген класстарын алмағанда

0,0057%

0,1619%

11,6565%

0,0352 - 71,9981 дейін

314

заемдарды  сақтандыру

0,0105%

0,0648%

6,6377%

0,1620 - 102,4336 дейін

315

Ипотекалық сақтандыру

-

-

-

-

316

Кепіл және кепілдемелерді сақтандыру

0,8671%

12,6062%

44,2478%

0,0688 - 3,51 дейін

317

Өзге қаржы залалдарынан сақтандыру

0,0105%

0,0498%

7,6556%

0,2108 - 153,7269 дейін

319

Титулдық сақтандыру

0,0526%

0,1005%

8,6837%

0,5234 - 86,4050 дейін

320

Сот шығындарын сақтандыру

 

Әр мәміле бойынша, актуарлық қорытындысы